KIMONO
a photo series. Cloudy orange skies with an oversaturated Kimono
return to work